söndag 15 november 2015

Nu kör vi #sfichatt på torsdagar!

Två nyheter för #sfichatt!
Sedan en tid har jag och @BokiLitteratNu turats om att moderera sfichatt på måndagskvällarna. Fom vecka 47 har vi fått förstärkning av @AngBjorkman som ytterligare moderator! Det är jag jätteglad för eftersom chatten bara blir bättre ju fler vi är!
Nyhet nummer två är att chatten fom vecka 47 flyttas till torsdagar. Jag hoppas det är en tid som kommer att fungera bra för er, det har varit ett önskemål så jag hoppas att ni hänger med till den nya veckodagen! Torsdag kl.20-21-en dag för kollegialt lärande på Twitter. #sfichatt och #skolchatt ligger på samma tid.
Vad vill ni prata om på torsdag 19/11?
Kom med förslag här, på fb-sidan eller på Twitter!
                                                                 VÄLKOMNA!


fredag 4 september 2015

Snart dax för nationella prov!

Nu är det äntligen på riktigt!
Om en vecka börjar jag min tjänst som sfi-lärare i Kungälv och jag är både glad och stolt! Jag älskar verkligen mitt land som ger mig möjlighet till ett livslångt lärande och nu ett helt nytt yrke!

Nu funderar jag bla på det här med nationella prov. Mycket finns att läsa, bla på den här sidan  från Stockholms universitet, institutionen för språkdidaktik. Här finns också en lärarenkät att fylla i till hösten när proven är klara.
När jag vickade i en kvällskurs i Göteborg tvingades kvällseleverna skriva NP på dagtid. Det tyckte jag var konstigt och via den slutna fb-gruppen "sfi-lärare i Sverige" fick jag reda på att NP verkar organiseras och genomföras på många olika sätt runt om i landet.

Måndag 7/9 kl 20-21 ses vi på Twitter för veckans #sfichatt. Ämnet för kvällen är:
 • Snart dax för NP. Hur löser vi det rent praktiskt? Tillmötesgår vi kvällselevernas behov av att få skriva på kvällen, om inte så varför? Hur kan det lösas istället? Dela gärna med dig av hur ni gör där du arbetar!
                                                 (bild: Eda kommun)

onsdag 5 augusti 2015

Diskussionsförslag inför #sfichatt

Här listas alla ämnen som föreslagits, nya ämnen tillkommer och de hamnar längst ner. De rödmarkerade ämnena har vi haft uppe i chatten. Kom gärna med nya förslag i kommentarsfältet eller på #sfichatt på Twitter. Detta inlägg uppdateras kontinuerligt.


 • Läxor inom sfi eller inte? Hur utnyttja modersmålet i undervisningen?
 • Föreslår att diskutera Resursperspektivet, hur ta tillvara och lyfta fram elevens erfarenheter i undervisningen?
 • SFI + KOMVUX = sant?
 • Studieväg 1 och arbetsmarknaden.
 • SFI och kommunikationen med AF.
 • Hur kan man använda sig av modersmålslärarna så att man får ut så mycket av denna tid?
 • Om man inte har modersmålslärare hur kan man använda modersmålet ändå?
 • Läromedel. Hur problematiserar vi val av läromedel med utgångspunkt i de didaktiska frågorna? -Hinner man det som Sfi-lärare?
 • Vad ryms inom begreppet individanpassad undervisning?
 • Om kollegialt lärande inom sfi.
 • Kompetensutveckling inom sfi.
 • Hur gör vi sfi synligt på nästa skolforum?
 • Specialpedagogik inom sfi.
 • Hur man kan skapa kvalitativ undervisning med kort förb.tid!?
 • Behovet av vuxenpedagogik.
 • Hur flexibelt kan man kräva att Sfi ska vara, med tanke på skillnader mellan små/stora kommuner?
 • Modersmålslärare, studiehandledare, hur nyttjar ni språkresurser?
 • Hur tar ni tekniken till hjälp med språkstöd, utbildning?
 • Kontinuerligt intag (detta gissel) hur tacklar alla det! Introgrupper, inslussning etc.
 • Lärportal - vilka är bra? - vs vanlig blogg! Öppenhet? Fördelar och nackdelar med de olika varianterna?
 • Lön för praktikarbete. Hjälp med praktik-och arbetskontrakt för att SFI-elever ska få justa arbetsförhållande.
 • Hur utvecklar och marknadsför vi chatten?
 • Suggestopedi i spår A? Används det mycket, fungerar det bra?
 • Hur kan vi höja statusen för sfi?
 • Sfi-lärares arbetsvillkor. Skillnader mellan anställningsformer för privat resp. kommunalt anställda sfi-lärare.
 • Flippad sfi-när , hur och varför?
 • Individuella studieplaner på Sfi.
 • Den rådande bristen på sva-lärare. Hur ser det egentligen ut? Varför? 
 • Året-runt-öppet. För- och nackdelar, alternativa lösningar och politik.
 • Hur skiljer lönerna sig i landet för kommunalanställda, privatanställda, nyanställda och för de som bytt anställning? Vi pratar lön, helt enkelt.
 • Snart dax för NP. Hur löser vi det rent praktiskt? Tillmötesgår vi kvällselevernas behov av att få skriva på kvällen, om inte, så varför? Hur kan det lösas istället? Dela gärna med dig av hur ni gör där du arbetar!

söndag 24 maj 2015

Twittertips inför #sfichatt.

                                                                      # och @

När man chattar på twitter finns det några saker att tänka på. Alla inlägg måste innehålla hela ordet/hashtaggen #sfichatt för att alla som följer chatten ska kunna se inlägget. Om du vill svara en särskild person kan du skriva den personens twitternamn inkl. tecknet @ direkt innan twitternamnet, tex @malinjonason och #sfichatt. Då blir det tydligt vad du svarar på för inlägg. Undvik att svara alla, då går det åt för många av de 140 tecknen i onödan.

Jag rekommenderar att ladda ner gratisprogrammet tweetdeck. Då blir chattandet mycket enklare!
Här finns en liten film. Vi ses på Twitter!  lördag 23 maj 2015

Vilka kompetenser behövs för grundläggande litteracitet för vuxna?

Inför nästa veckas #sfichatt måndag 25/5 rekommenderar jag att du kikar på denna PP  med rubriken "Vilka kompetenser behövs för grundläggande litteracitet för vuxna?" av Qarin Franker.
Det är underlaget till Qarins föreläsning under konferensen som arrangeras av VOX för norsk- och andraspråkslärare som nyligen hölls i Norge.
Fokus ligger på att man i all sin undervisning behöver utgå från ett resursperpektiv istället för ett bristperspektiv, samt att se alla olika kompetenser man behöver som lärare.

Håller du med om det Qarin skriver? Hur tänker du kring texten? Känner du igen dig? Har du någon egen erfarenhet kring detta som du vill dela med dig av?
Missa inte att vara med på måndagens #sfichatt 25/5 kl 20:00-21:00. Då diskuterar vi innehållet i denna PP. Vi ses!


måndag 11 maj 2015

Vad gör man när en elev inte utvecklas? Finns specialpedagogisk hjälp?

Kvällens #sfichatt handlar alltså om när en elev kör fast. På chatten har jag förstått att det kan vara oerhört frustrerande när detta händer. Min tanke är att man som lärare ska kunna få specialpedagogisk handledning och även praktisk hjälp för att stötta eleven i sin utveckling. Hur det här ser ut i praktiken vet jag ännu inte. Jag misstänker att det är ont om specialpedagoger på sfi-utbildningar runt om i landet, men jag hoppas jag har fel!

Ett tips jag fick av @sfilvana var metoden "trädet". Det verkar vara väldigt omfattande. Är det någon av er som har erfarenhet av den? Berätta gärna om det i #sfichatt på twitter ikväll kl. 20-21.

Välkommen!måndag 27 april 2015

Vem är analfabet och vad betyder det, egentligen?

#fichatt ikväll handlar om analfabetism. Grunddefinitionen av analfabetism, "oförmåga att läsa och skriva" är vi nog alla överens om, men det kan betyda mycket mer än så.
Qarin Franker skriver i Att utveckla litteracitet i vuxen ålder –alfabetisering i en tvåspråkig kontext:
"Inom läsforskningen där man tidigare främst haft intresset riktat mot kognitiva aspekter på läsandet och olika läsinlärningsmetoder betraktar man numera litteracitet som en kulturell konstruktion vilket innebär en fokusering på sociala och kontextuella aspekter på läsande och skrivande både innanför och utanför skolans väggar När det gäller alfabetiseringsundervisning för vuxna invandrare finns det enligt vissa forskare (se t. ex. Ferdman, 1999) en risk att litteraciteten av majoritetssamhället används som ett verktyg för anpassning och underordning..."

Att vara litterat, betyder det alltså att man är en del av det samhälle man ingår i, fullt ut på alla plan, kulturellt och socialt?
Det ska vi diskutera i kvällens #sfichatt. Kanske har du något om analfabetism som du vill ta upp? Häng då med kl 20:00.

Vill du ha tips på hur man chattar? Kika då på denna film: https://www.educreations.com/lesson/view/tips-infoer-sfichatt/31180798/?ref=link


måndag 13 april 2015

Digitala läromedel måndag 13/4

Dagens ämne i #sfichatt är digitala läromedel. För mig är detta verkligen en djungel! Som nybliven sfi-lärare är jag helt oerfaren av att arbeta med det. Jag har precis fått mitt första "riktiga " sfilärarjobb, en tioveckors introduktionsgrupp B. Jag delar klassen med en annan lärare och vi ska ha gemensam Frontergenomgång på onsdag. Klassen har fått ett eget Fronterrum som är fix och färdigt, med filmer och allt av min kollega Carolin! (@sfilararen) 


Jag ser MYCKET fram emot dagens #sfichatt och hoppas att ni kan hjälpa mig medbra ideér om hur jag kan jobba vidare med digatala läromedel!

fredag 20 mars 2015

#sfichatt måndag 23/3 kl.20-21

Hur lyfter vi sfi-lärares yrkesstatus?

Sfi-lärare verkar vara en brokig skara människor med olika utbildningar och yrkeserfarenheter med sig i bagaget. Professionaliseringen  har visserligen stärkts i och med införandet av minimikrav på 30 högskolepoäng i SVA för Sfi-lärarbehörighet, men räcker det? Det verkar finnas en allmän uppfattning att lära ut svenska, det är lätt som en plätt -kan väl vem som helst?
Är det så?
Och vad behövs då för att höja vår yrkesstatus?

Du behövs i diskussionen, vi ses på chatten på måndag!torsdag 5 mars 2015

#sfichatt 9/3: Om kontinuerligt intag, hur tacklar vi det?


"Sfi är en utbildning där studerande med mycket olika förutsättningar och
mål möts. Klass- och gruppsammansättningar är flytande med studerande
som kommer och går – de skrivs in på kurser löpande under året, de går
vidare till följande kurs utifrån individuella förutsättningar, många deltar i
praktik, vissa kombinerar sfi med arbete eller andra studier, andra avbryter
studierna på grund av flytt, föräldraledighet eller arbete. Lärarnas arbete
karaktäriseras av att kontinuerligt möta nya grupper, personer och behov.
Lindberg och Sandwall (2007) menar att sfi i den allmänna debatten ofta har
bedöms utifrån orealistiskt höga förväntningar och inte utifrån kunskap som
finns om tiden det tar och ansträngningarna som krävs för en vuxen person
att lära sig ett andraspråk i ett nytt land."

Ovanstående är ett citat ur skolinspektionens kvalitetsgranskning för sfi från 2010. Du kan läsa hela rapporten här. Att ha kontinuerliga intag uppfattas som väldigt negativt av de flesta lärare som jag mött. Inom vilken annan utbildningsform förväntas man möta och undervisa en elevgrupp som hela tiden är i förändring?
Om detta pratar vi om på nästa veckas chatt. Vad är dina erfarenheter? Hur kan man lösa detta på bästa sätt?


söndag 15 februari 2015

#sfichatt på G!

Efter förra veckans chatt då vi diskuterade hur vi bäst utvecklar och sprider chatten, fixade @BernerCamilla två superfina posters att skriva ut och sätta upp i personalrummet, eller sprida digitalt.
Trots en god stunds klurande och googlande har jag inte lyckats ladda upp pdf-filer i bloggen. Inte gick det heller i fb-sidan #sfichatt. Här kanske någon kan vara behjälplig, Vi måste få båda pdf-filerna tillgängliga för alla!
(Detta är bara skärmklipp som en liten teaser...)


Fb-sidan #sfichatt har på de sista dagarna  nåtts av över 800 personer, jättekul!
Fin reklam för chatten gör också Sfipaddan!
På fbsidan finns twittertips och länktips inför chatten på tidslinjen och i vänstermarginalen. Alla är välkomna att bidra med länkar.
På måndag 16/2 är det @BokiLitteratNu som modererar chatten och ämnet för dagen är:
"Flippad Sfi -när, hur och varför?"
Vi ses!


måndag 2 februari 2015

#sfichatt 2/2

Idag höll Boki Brkovic för första gången i #sfichatt och det var verkligen tur det, eftersom jag själv hade glömt bort chatten fullständigt...
Temat för dagen: Hur kan vi utveckla chatten?
Förlag som kom fram:
-Att meddela i god tid innan vilket ämne och kanske ha en relevant bakgrundsartikel.
-Att göra reklam i media för chatten.
-Att försöka nå de redan twitteraktiva lärarna och rektorerna.
-Att försöka nå andra som kan vara intresserade via sociala medier.

För att nå ut bättre finns nu en facebooksida till chatten:
https://www.facebook.com/pages/Sfichatt/1015272261819852?fref=ts

Nu kommer bloggen inte uppdateras vid varje chatt, utan här kommer intressanta artiklar, länkar mm att läggas inför #sfichatt.
måndag 26 januari 2015

#sfichatt 26/1

Så var det dags för #sfichatt igen. Pga tekniskt strul förra veckan blir dagens ämne detsamma som förra veckan:
"Lön för praktikarbete, Hjälp med praktik-och arbetskontrakt för att SFI-elever ska få justa arbetsförhållande"


Fom nästa vecka kommer även @BokiLitteratNu vara med och moderera #sfichatt. Jätteroligt, tycker jag som ju vill att vi ska utveckla den tillsammans. Vi kommer att moderera varannan vecka.

måndag 19 januari 2015

#sfichatt måndag 19/1

Dagens sfichatt tänkte vi skulle ta vid där vi slutade för veckan. Mycket händer på en vecka och själv har jag tyvärr lyckats tappa tråden litegrand... Ni som var med får hjälpa till. Visst handlade det något om kopplingen till arbetslivet, förväntningar från arbetsgivare på vår elevers svenskakunskaper...?
Dessutom tror jag vi kan koppla det till det nya ämnesförslaget som kommit in:

Lön för praktikarbete. Hjälp med praktik-och arbetskontrakt för att SFI-elever ska få justa arbetsförhållande.

Redan nu tipsar jag om att nästa veckas sfichatt vill jag gärna ska handla om hur vi ska hantera och utveckla chatten på bästa sätt? Jag vill gärna att vi/ni som är aktiva själva ska kunna välja ämne. Tills dess ska förhoppningsvis den tillhörande sidan på facebook också vara klar! 
Uppdatering: Nu är klockan 21:30 och jag kommer fortfarande inte ut på Twitter. Flödet syns inte heller här på bloggen så något rejält fel är det... 

måndag 12 januari 2015

#sfichatt måndag 12/1

Idag hittade jag senaste numret av tidningen KOM i min brevlåda. I den finns ett intressant artikel om BAS-projektet i Södertälje. Det kom till för att underlätta för kortutbildade invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

En av alla ämnen som föreslagits för #sfichatt handlar just om detta så ämnet för idag blir:
                               Studieväg 1 och arbetsmarknaden.

För att det ska bli lättare för alla att påverka ämnesval så kommer jag snart att starta en facebooksida där man enkelt kan ge förslag och feedback. I rullisten till höger finns några intressanta bloggar och länkar. Kika gärna där och tipsa mig gära om fler!

(tweets 12/1: 19st plus några otaggade)måndag 5 januari 2015

Diskussionsförslag inför #sfichatt

Här listar jag alla ämnen som föreslagits, nya ämnen tillkommer och de hamnar längst ner. De rödmarkerade ämnena har vi haft uppe i chatten. Kom gärna med nya förslag i kommentarsfältet eller på #sfichatt på Twitter. Detta inlägg uppdateras kontinuerligt.

 • Läxor inom sfi eller inte? Hur utnyttja modersmålet i undervisningen?
 • Föreslår att diskutera Resursperspektivet, hur ta tillvara och lyfta fram elevens erfarenheter i undervisningen?
 • SFI + KOMVUX = sant?
 • Studieväg 1 och arbetsmarknaden.
 • SFI och kommunikationen med AF.
 • Hur kan man använda sig av modersmålslärarna så att man får ut så mycket av denna tid?
 • Om man inte har modersmålslärare hur kan man använda modersmålet ändå?
 • Läromedel. Hur problematiserar vi val av läromedel med utgångspunkt i de didaktiska frågorna? -Hinner man det som Sfi-lärare?
 • Vad ryms inom begreppet individanpassad undervisning?
 • Om kollegialt lärande inom sfi.
 • Kompetensutveckling inom sfi.
 • Hur gör vi sfi synligt på nästa skolforum?
 • Specialpedagogik inom sfi.
 • Hur man kan skapa kvalitativ undervisning med kort förb.tid!?
 • Behovet av vuxenpedagogik.
 • Hur flexibelt kan man kräva att Sfi ska vara, med tanke på skillnader mellan små/stora kommuner?
 • Modersmålslärare, studiehandledare, hur nyttjar ni språkresurser?
 • Hur tar ni tekniken till hjälp med språkstöd, utbildning?
 • Kontinuerligt intag (detta gissel) hur tacklar alla det! Introgrupper, inslussning etc.
 • Lärportal - vilka är bra? - vs vanlig blogg! Öppenhet? Fördelar och nackdelar med de olika varianterna?
 • Lön för praktikarbete. Hjälp med praktik-och arbetskontrakt för att SFI-elever ska få justa arbetsförhållande.
 • Hur utvecklar och marknadsför vi chatten?
 • Suggestopedi i spår A? Används det mycket, fungerar det bra?
 • Hur kan vi höja statusen för sfi?
 • Sfi-lärares arbetsvillkor. Skillnader mellan anställningsformer för privat resp. kommunalt anställda sfi-lärare.
 • Flippad sfi-när , hur och varför?
 • Individuella studieplaner på Sfi.

#sfichatt måndagar kl. 20-21

Ikväll måndag 5/1-15 börjar vi med en brainstorming. Vad vill du prata om?
Följ hashtaggen #sfichatt på twitter och skriv dina idéer. Tillsammans blir vi bättre!/(Tweets 15/1: 60 st)