måndag 27 april 2015

Vem är analfabet och vad betyder det, egentligen?

#fichatt ikväll handlar om analfabetism. Grunddefinitionen av analfabetism, "oförmåga att läsa och skriva" är vi nog alla överens om, men det kan betyda mycket mer än så.
Qarin Franker skriver i Att utveckla litteracitet i vuxen ålder –alfabetisering i en tvåspråkig kontext:
"Inom läsforskningen där man tidigare främst haft intresset riktat mot kognitiva aspekter på läsandet och olika läsinlärningsmetoder betraktar man numera litteracitet som en kulturell konstruktion vilket innebär en fokusering på sociala och kontextuella aspekter på läsande och skrivande både innanför och utanför skolans väggar När det gäller alfabetiseringsundervisning för vuxna invandrare finns det enligt vissa forskare (se t. ex. Ferdman, 1999) en risk att litteraciteten av majoritetssamhället används som ett verktyg för anpassning och underordning..."

Att vara litterat, betyder det alltså att man är en del av det samhälle man ingår i, fullt ut på alla plan, kulturellt och socialt?
Det ska vi diskutera i kvällens #sfichatt. Kanske har du något om analfabetism som du vill ta upp? Häng då med kl 20:00.

Vill du ha tips på hur man chattar? Kika då på denna film: https://www.educreations.com/lesson/view/tips-infoer-sfichatt/31180798/?ref=link


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar