fredag 20 mars 2015

#sfichatt måndag 23/3 kl.20-21

Hur lyfter vi sfi-lärares yrkesstatus?

Sfi-lärare verkar vara en brokig skara människor med olika utbildningar och yrkeserfarenheter med sig i bagaget. Professionaliseringen  har visserligen stärkts i och med införandet av minimikrav på 30 högskolepoäng i SVA för Sfi-lärarbehörighet, men räcker det? Det verkar finnas en allmän uppfattning att lära ut svenska, det är lätt som en plätt -kan väl vem som helst?
Är det så?
Och vad behövs då för att höja vår yrkesstatus?

Du behövs i diskussionen, vi ses på chatten på måndag!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar